Followers

Thursday, August 27

MALAM KE-7: KEUTAMAAN RAMADHAN DAN BERAMAL DI DALAMNYA

1. “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah bersabda ketika datang bulan Ramadhan: `Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat, diwajibkan atas kamu untuk puasa, dalam bulan ini pintu Syurga dibuka, pintu Neraka ditutup, Syaitan-Syaitan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang nilainya sama dengan seribu bulan, maka barangsiapa diharamkan kebaikannya ( tidak beramal baik didalamnya), sungguh telah diharamkan ( tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini).” ( HADITH RIWAYAT. Ahmad, Nasai dan Baihaqy. Hadits Shahih Ligwahairihi).

2. “Diriwayatkan dari Urfujah, ia berkata : Aku berada di tempat 'Uqbah bin Furqad, maka masuklah ke tempat kami seorang dari Sahabat Nabi SAW. Ketika Utbah melihatnya ia merasa takut padanya, maka ia diam. Ia berkata: maka ia menerangkan tentang puasa Ramadhan ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang bulan Ramadhan: Di bulan Ramadhan ditutup seluruh pintu Neraka, dibuka seluruh pintu Syurga, dan dalam bulan ini Syaitan dibelenggu. Selanjutnya ia berkata : Dan dalam bulan ini ada malaikat yang selalu menyeru : Wahai orang yang selalu mencari/ beramal kebaikan bergembiralah anda, dan wahai orang-orang yang mencari/berbuat kejahatan berhentilah (dari perbuatan jahat) . Seruan ini terus diucapkankan sampai akhir bulan Ramadhan.” (Riwayat Ahmad dan Nasai )

3. “Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda : Solat Lima waktu, Solat Jum'at sampai Solat Jum'at berikutnya, Puasa Ramadhan sampai Puasa Ramadhan (tahun) berikutnya, adalah menutup dosa-dosa (kecil) yang diperbuat antara keduanya, (dengan syarat) bila dosa-dosa besar dijauhi.”(HADITH RIWAYATMuslim)

4. “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahawa sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: Puasa dan Qur'an itu memintakan syafa`at seseorang hamba di hari Kiamat nanti. Puasa berkata : Wahai Rabbku, aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya pada siang hari, maka berilah aku hak untuk memintakan syafa'at baginya. Dan berkata pula AL-Qur'an : Wahai Rabbku aku telah mencegah dia tidur pada malam hari (kerana membacaku), maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Maka keduanya diberi hak untuk memintakan syafaat.” ( HADITH RIWAYAT Ahmad, Hadits Hasan).

5. “Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad : Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : bahawa sesungguhnya bagi Syurga itu ada sebuah pintu yang disebut " Rayyaan". Pada hari kiamat diseru : Manakah orang yang berpuasa? Selepas yang orang terakhir antara mereka sudah memasuki pintu itu, maka ditutuplah pintu itu.” (HADITH RIWAYAT. Bukhary Muslim).

6. Rasulullah SAW. bersabda : Barangsiapa puasa Ramadhan kerana beriman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang sekarang ( HADITH RIWAYAT.Bukhary Muslim).

sumber:
Ma'ahad Attarbiyyah Al-Islamiyyah

No comments: