Followers

Thursday, August 27

MALAM KE- 6: PERISTIWA-PERISTIWA PENTING DALAM RAMADHAN

Jika kita kembali untuk melihat sirah Rasulullah SAW kita akan dapati betapa banyaknya kejadian penting terjadi pada bulan Ramadhan, antaranya :1. Bulan diturunkannya Al Quran. Firman Allah :


"Bulan Ramadhan iaitu bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pemisah (antara yang hak dan yang batil)." (SURAH Al Baqarah [2]:185)

Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, berkenaan dengan ayat diatas, Ar Razi berkata : "Allah telah memuliakan bulan Ramadhan dengan menurunkan Al Quran. Kerananya, Allah SWT mengkhususkannya dengan satu ibadah yang sangat besar nilainya, yakni puasa (puasa).

Puasa adalah satu senjata yang mengungkapkan tabir-tabir yang menghalang kita manusia memandang nur Ilahi yang Maha Quddus. Al Quran adalah suatu kitab yang tiada bandingannya, pemisah yang haq dan batil, berlaku sepanjang masa, dan menjadi pengikat seluruh ummat Islam di seluruh dunia.

2. Bulan diturunkannya kitab-kitab suci lainnya. Pada bulan ini pula, Allah menurunkan kitab-kitabNya yang lain kepada para Rasul, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits: "Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadhan dan Injil diturunkan pada 13 Ramadhan sedangkan Al Quran diturunkan pada 24 Ramadhan." (HADITH RIWAYAT. Ahmad)

Itulah keberkatan bulan Ramadhan, bulan turunnya ayat-ayat Qouliyyah, minhajul hayah(perlembagaan jehidupan) bagi kegunaan manusia di muka bumi, penunjuk jalan bagi orang-orang yang mahu mensucikan dirinya. Dengan itu puasa dijadikan sebagai cara menyambut ulangtahun turunnya Al-Quran seperti mana keterangan Surah Al-Baqarah ayat 185.

3. Bulan pilihan Allah bagi terjadinya perang Badr. Perang pertama yang dilakukan kaum Muslimin, di mana perang ini menjadi penentu kelangsungan perjuangan da'wah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Perang Badr dinamakan Allah dengan sebutan "yaumul furqon" (hari pembeda antara yang haq dan batil), sebagaimana firmanNya :

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." SURAH Al Anfal [8]:41.

Muhammad Qutb mengatakan dalam tafsirnya bahawa perang ini dari awal hingga akhirnya adalah rencana Allah SWT yang dilaksanakan dengan pimpinan dan bantuanNya. Dalam pertempuran itu, Allah SWT memenangkan kaum Muslimin yang mempunyai anggota dan persenjataan yang sedikit, ditambah keadaan luaran kaum Muslimin lebih lemah kerana sedang berpuasa, dan perintah perang yang baru beberapa saat diterima. Namun itu bukanlah halangan untuk menang, kerana kekuatan utama kaum Muslimin adalah kekuatan ruhiyyah mereka dengan Allah SWT.

Peperangan ini membuahkan corak baru dalam sistem gerakan Islam iaitu keyakinan kepada pertolongan Allah setelah ada pengorbanan. Perang ini memperbaharui keadaan ummat Islam, setelah dengan sabar dan tabah menempuh tahap-tahap perjuangan da'wah, iaitu kedudukan mereka semakin teguh di Madinah.

4. Bulan yang dipilih bagi terbukanya kota Mekkah. Peristiwa "fathul makkah" terjadi pada pertengahan bulan Ramadhan, sekitar 10000 kaum Muslim mendatangi Makkah dari segala penjuru. Pada saat itulah terjadi fenomena kemenangan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manapun, ketika mana semua musuh, hingga para pemimpinnya menerima dan mengikuti agama pihak lawan iaitu Islam. Ini tidak terjadi melainkan dalam sejarah Islam. Kemenangan ini hakikatnya adalah kemenangan aqidah, kalimat tauhid dan bukan kemenangan individu atau balas dendam.

5. Bulan yang dipilih Allah untuk Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu ? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (SURAH Al Qadr [97]:1-5)

6. Bulan yang dipilih untuk pelaksanaan puasa dan pemindahan qiblat. Firman Allah :


"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. " SURAH Al Baqarah [2] : 183.

Bersamaan dengan turunnya ayat perintah berpuasa di bulan Ramadhan, pemindahan qiblat ummat Islam dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ini juga menjadi pembeza antara yang haq dan batil. Ia memadam kebatilan orang Yahudi yang merasa puasa dan kiblat mereka diikuti kaum Muslimin.

Dengan perintah itu, maka berbezalah kaum Muslimin dengan ahlul kitab. Berbeza pula kiblat Muslimin dengan mereka, serta puasa Muslimin dengan mereka. Kesombongan merekapun berakhir dengan barakah bulan ini.

sumber:
Ma'ahad Attarbiyyah Al-Islamiyyah

No comments: